Seren Gawr

16 Mlynedd o Brofiad Gweithgynhyrchu
2021 in Review for China’s steel industry

2021 yn Adolygiad ar gyfer diwydiant dur Tsieina

Yn ddiamau, roedd 2021 yn flwyddyn llawn syndod, lle gostyngodd allbwn dur crai Tsieina o flwyddyn i flwyddyn am y tro cyntaf ers pum mlynedd a lle cyrhaeddodd prisiau dur Tsieineaidd uchafbwyntiau hanesyddol o dan y ddau hwb o wella amodau'r farchnad ddomestig a thramor.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gweithredodd llywodraeth ganolog Tsieina yn fwy rhagweithiol i helpu i gynnal cyflenwad nwyddau domestig a sefydlogrwydd prisiau, a chyflwynodd melinau dur gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer lleihau carbon yng nghanol yr ymgyrch fyd-eang tuag at garbon brig a charbon niwtral.Isod rydym yn crynhoi rhai o'r diwydiant dur Tsieineaidd yn 2021.

Mae Tsieina yn cyhoeddi cynlluniau 5 mlynedd ar gyfer datblygiad economaidd, diwydiannol

2021 oedd blwyddyn gyntaf 14eg cyfnod Cynllun Pum Mlynedd Tsieina (2021-2025) ac yn ystod y flwyddyn, cyhoeddodd y llywodraeth ganolog dargedau datblygu economaidd a diwydiannol allweddol y mae'n anelu at eu cyrraedd erbyn 2025 a'r prif dasgau y bydd yn eu cyflawni er mwyn cyflawni rhain.

Mae'r 14eg Cynllun Pum Mlynedd ar gyfer Datblygiad Economaidd a Chymdeithasol Cenedlaethol, a elwir yn swyddogol, a'r Amcanion Hirdymor Trwy'r Flwyddyn 2035 a ryddhawyd ar Fawrth 13 2021, yn eithaf uchelgeisiol.Yn y cynllun, gosododd Beijing y prif dargedau economaidd sy'n cwmpasu CMC, defnydd o ynni, allyriadau carbon, cyfradd diweithdra, trefoli, a chynhyrchu ynni.

Yn dilyn rhyddhau'r canllaw cyffredinol, cyhoeddodd sectorau amrywiol eu cynlluniau pum mlynedd priodol.Yn hanfodol i'r diwydiant dur, ar 29 Rhagfyr diwethaf, rhyddhaodd Weinyddiaeth Diwydiant a Thechnoleg Gwybodaeth (MIIT) y wlad, ynghyd â gweinidogaethau cysylltiedig, y cynllun datblygu pum mlynedd ar gyfer nwyddau diwydiannol y wlad gan gynnwys olew a phetrocemegol, dur, metelau anfferrus a deunyddiau adeiladu. .

Nod y cynllun datblygu oedd sicrhau'r strwythur diwydiannol gorau posibl, cynhyrchu/gweithgynhyrchu glân a 'chlyfar' a phwysleisiodd ddiogelwch y gadwyn gyflenwi.Yn arwyddocaol, dywedodd na all capasiti dur crai Tsieina gynyddu dros 2021-2025 ond bod yn rhaid ei dorri, ac y dylid cynnal y defnydd o gapasiti ar lefel resymol o ystyried bod galw dur y wlad wedi sefydlogi.

Dros y pum mlynedd, bydd y wlad yn dal i weithredu’r polisi cyfnewid cynhwysedd “hen am newydd” o ran cyfleusterau gwneud dur - dylai’r capasiti newydd sy’n cael ei osod fod yn gyfartal neu’n is na’r hen gapasiti sy’n cael ei ddileu - i wneud yn siŵr nad oes unrhyw gynnydd mewn cynhwysedd dur.

Bydd y wlad yn parhau i hyrwyddo M&As i wella crynodiad diwydiannol a bydd yn meithrin rhai cwmnïau blaenllaw a sefydlu clystyrau diwydiannol fel modd i wneud y gorau o strwythur diwydiannol.


Amser postio: Ionawr-18-2022